开云体育app买球合法吗

thời gian:2023-03-26 04:53:11 nguồn:kèo nhà cái

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa vừa qua, sau khi nghe Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo Đề án, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá thống nhất kết luận: Thống nhất chủ trương nhập huyện Đông Sơn vào Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc thành phố theo đề nghị của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tại tờ trình số 360 (ngày 5/10/2022).

ốngnhấtchủtrươngnhậphuyệnĐôngSơnvàothànhphốThanhHó

Kết luận cũng nêu, giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh Thanh Hóa lãnh đạo UBND tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ hồ sơ, trình tự, thủ tục để nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa theo đúng quy định.

ốngnhấtchủtrươngnhậphuyệnĐôngSơnvàothànhphốThanhHó
sap nhap TP Thanh Hoa anh 1

Trụ sở UBND TP Thanh Hóa hiện nay.

ốngnhấtchủtrươngnhậphuyệnĐôngSơnvàothànhphốThanhHó

Trước đó, theo báo cáo dự thảo đề án, việc nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển TP Thanh Hóa xứng tầm đô thị loại I; với vai trò, vị thế là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật của một trong những tỉnh lớn nhất cả nước. Việc nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa là phù hợp với văn hóa, lịch sử địa phương; là xu thế tất yếu, đáp ứng yêu cầu quản lý đối với quá trình đô thị hóa; góp phần tinh gọn đầu mối tổ chức đơn vị hành chính.

ốngnhấtchủtrươngnhậphuyệnĐôngSơnvàothànhphốThanhHó

Sau khi nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa sẽ có 26 đơn vị hành chính cấp huyện gồm 2 thành phố, 2 thị xã và 22 huyện (giảm 1 huyện); 559 đơn vị hành chính cấp xã.

ốngnhấtchủtrươngnhậphuyệnĐôngSơnvàothànhphốThanhHó

TP Thanh Hóa có diện tích tự nhiên 228,22 km2, quy mô dân số 593.715 người, 48 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm: 37 phường, 11 xã. Trong đó, sẽ thành lập 7 phường thuộc TP Thanh Hóa, gồm: Thành lập phường Rừng Thông trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 5,96 km2 diện tích tự nhiên, 10.478 người của thị trấn Rừng Thông. Thành lập phường Hoằng Quang trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 6,30 km2 diện tích tự nhiên, 8.237 người của xã Hoằng Quang. Thành lập phường Hoằng Đại trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 4,67 km2 diện tích tự nhiên, 7.122 người của xã Hoằng Đại. Thành lập phường Đông Tiến trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 5,18 km2 diện tích tự nhiên, 7.504 người của xã Đông Tiến. Thành lập phường Đông Khê trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 6,51 km2 diện tích tự nhiên, 8.684 người của xã Đông Khê. Thành lập phường Đông Thịnh trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 4,38 km2 diện tích tự nhiên, 7.030 người của xã Đông Thịnh. Thành lập phường Đông Văn trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ 6,58 km2 diện tích tự nhiên, 7.081 người của xã Đông Văn.

ốngnhấtchủtrươngnhậphuyệnĐôngSơnvàothànhphốThanhHó

Ngoài ra, đề án cũng đề xuất lựa chọn 2 phương án tên gọi mới sau sáp nhập là: TP Thanh Hóa và TP Đông Sơn; đồng thời xây dựng cụ thể các giải pháp về việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị cũng như phương án bố trí, sắp xếp nhân sự sau sáp nhập...

ốngnhấtchủtrươngnhậphuyệnĐôngSơnvàothànhphốThanhHó
Nội dung được đề xuất